אודות המערכת

הגדרת "סל ידע": פריטי-ידע קורסים, הכשרות... מיפוי לתפקידים, מחלקות ועובדים. טפסים דיגיטלים ואוטומציה...
התראות על כל שינוי או הוספה של פריט ידע או דרישה לקורס, עם וידוא למידה ודיווח למנהלים
רישום אוטומטי: השתתפות בקורסים, הסמכות, קריאת פריטי ידע + ניתוח דפוסי היענות העובד לדרישות

מרכיבי המערכת הורד דף מוצר

הגדרה מתקדמת של "פריטי ידע" מגוונים

 • הגדרת פריטי-ידע מגוונים: הזנה פשוטה, טפסי קלט דיגיטליים, תבניות (שדות/טבלאות) מותאמות לנושא
 • צירוף מסמכים מכל סוג ללא הגבלה בעת העריכה, צפיה ישירה מהדפדפן
 • בנית קשרים בין פריטים: הצגת אחד מתוך אחר קשור
 • לקחים ותובנות: שיטה מיטבית, המלצות, ו-Know How’s.
 • מיפוי פריטי ידע ליחידות ארגוניות ותפקידים

ניהול קורסים, הכשרות והסמכות

 • הגדרת קורסים ומיפויים למחלקות, לתפקידים ולעובדים, עם חומרי לימוד, מפגשים, נוכחות, קורסים חליפיים וכו'
 • מתן חלופות מקוונות להשלמה למי שלא יכול להשתתף

פעולות אוטומטיות של תהליכים ורישום

 • בכל הוספה/עדכון של פריטי ידע וקורסים, המערכת מדווחות לעובדים הממופים, עם קישורים, הסבר אודות הנדרש, דיווח עובד (כולל מענה על שאלות בדיקה), וכו'.

יכולות איתור מהיר ומדויק של כל נושא

 • ניתן לאתר הכל בקלות דרך חיפוש טקסטואלי עם דירוג-תוצאות, מבט-מקדים של פסקאות המכילות את טקסט החיפוש, ושילוב של תנאי חיפוש
 • ניתן לבצע חיפוש מדויק דרך מסך-פרמטרים, עם חתכי תאריכים מחליקים, ערכים מרשימה, אופרטורים של השוואה לנתונים כמותיים וכו'
 • לוח מחוונים אישי להצגה גרפית של תוצאות שאילתות

למה TopTrainer?

מערכת גמישה, להתאמה לארגון

 • ניתן להגדיר קטגוריות (נושאי ידע ראשיים), ללא הגבלה, לכל אחת מסך ראשי עצמאי, מסך חיפוש מתקדם ייחודי, מיפוי עצמאי לסטטוסים, ורשימה עצמאית של סוגי פריטי-ידע
 • לכל קטגוריה ניתן להגדיר סוגי פריטי ידע ללא הגבלה, כל אחד עם שדות וטבלאות משלו, דוחות מתאימים, מיפוי עצמאי לתפקידים בארגון וכו'.

קישוריות ומימוש חוקים ייעודיים

 • מנועי חוקים למימוש חוקי-מערכת מבוססי פעולת משתמש או מתוזמנים לפי תאריך/שעה/טווח-זמן
 • ממשקי תוכנה למערכות אחרות ברשת הארגונית

פתרון מיידי, אינטואיטיבי, קל ליישום

 • הפעלה מדפדפן ללא התקנה על מחשבי העובדים
 • ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי, דורש הכשרה מינימלית בלבד.
 • תמיכה במובייל – הפעלה ישירות מהטלפון
 • אחידות: כל הנושאים מנוהלים במסכים בעלי מבנה דומה, עם לחצני פעולה זהים, ורק מבנה הנתונים שלהם שונה

מודולריות - פתרון תפור ורזה

 • מודולים ותוספים מאפשרים הרחבה לכל מטרה: מודול מחולל מסמכים, מודול גרסאות מסמך וסבב אישורים, מודול איסוף דוא"ל אוטומטי, וכו'...

בין לקוחותינו